GRAMMY İSTANBUL POS SİSTEMİNDE MODPOS ÇÖZÜM İLE ÇALIŞMAYA BAŞLADI.

18 Eylül 2017
Grammy İstanbul Pos sisteminde Modpos çözüm ile çalışmaya başladı.